Qi Cysgod iPhone XS Max

  • Qi Shadow iPhone XS Max

    Qi Cysgod iPhone XS Max

    Mae'r achos rhwyll ffôn symudol yn isrywogaeth o'r achos meddal, a enwir ar ôl i'r corff achos gael ei orchuddio â fentiau rhwyll, ac mae'r dyluniad fel arfer yn gymharol syml. Ar ôl cynnydd Iphone, mae'n well gan lawer o ddefnyddwyr gregyn ffôn symudol. Nid oes unrhyw reswm arall, mae'r strwythur yn gadarn ac mae afradu gwres yn gyflym, ac mae'r ffôn yn edrych yn adfywiol ac yn syml ar yr olwg gyntaf. Wrth gwrs, mae anfanteision y gragen rwyll hefyd yn amlwg, hynny yw, ni all atal llwch a dŵr yn effeithiol. Ar ôl ei wisgo ...